کانال فلکسی آلومینیومی با عایق حرارتی و آنتی باکتریال

مشخصات عمومیISOAFS-ALU-HYGIENE

وجود میکروارگانیسم ها مانند قارچ ها، کپک ها و باکتری ها در سیستم های تهویه مطبوع امری ثابت شده است. فضای مرطوب و تاریک سیستم های تهویه مطبوع مکانی مناسب برای رشد انواع باکتری ها فراهم می کند. در معرض قرار گرفتن این سیستم با هوای داخلی می تواند سبب بروز مشکلات تنفسی ، امراض عفونتی و دیگر واکنش های الرژیک برای انسان شود. شرکت AFS با کانال های ضد باکتری، این مشکل را برطرف کرده است. این محصول از فضای داخلی شما در برابر باکتری ها و بیماری ها محافظت می کند.
ابعاد ، تلرانس ها و مقاومت مکانیکی این محصول همگی بر اساس استاندارد EN 13180 آزمایش، طبقه بندی و گواهی شده است.

 

 

مشخصات فنی

ISOAFS-ALU HYGIENE ISOAFS-ALU.F HYGIENE
مقاومت در برابر آتش به سختی مشتعل می شود به سختی مشتعل می شود
ساختار داخلی کانال 3 لایه آلومینیوم
2 لایه پلی استر
3 لایه آلومینیوم
1 لایه پلی استر
ساختار جدار پوششی 1 لایه آلومینیوم
2 لایه پلی استر
1 لایه آلومینیوم
2 لایه پلی استر
قطرهای موجود Ø 102 mm – Ø 800 mm Ø 102 mm – Ø 800 mm
محدوده دمایی -30 °C / +150 °C -30 °C / +180 °C
سرعت هوا 30 m/s (max) 30 m/s (max)
فشار عملیاتی 3000 Pa (max) 3000 Pa (max)
عایق پشم شیشه پشم شیشه
ضخامت عایق 25 mm 25 mm
چگالی عایق 16 kg/m3 16 kg/m3
طول استاندارد 10 m 10 m

 

گواهینامه های آزمایش آنتی باکتریال

E. Coli
Gram (-) Bacteria

(UK)
> % 99.99 removal
(ISO 22196) 
> % 99.99 removal
(ISO 22196) 
P. Aeruginosa
Gram (-) Bacteria

(UK)
 > % 99.99 removal
(ISO 22196)
 > % 99.99 removal
(ISO 22196)
S. Aureus
Gram (+) Bacteria

(UK)
> % 99.99 removal
(ISO 22196)
 > % 99.99 removal
(ISO 22196)
Legionella Pneumophila
Gram (-) Bacteria

(UK)
> % 99.99 removal
(ISO 22196) 
 > % 99.99 removal
(ISO 22196)
Aspergillus Niger
Mold (fungus)

(UK)
0 growth
(ASTM G21)
0 growth
(ASTM G21) 
Paecilomyces Variotti
Mold (fungus)

(UK)
0 growth
(ASTM G21)
0 growth
(ASTM G21)
Chaetomium Globosum
Mold (fungus)

(UK)
0 growth
(ASTM G21)
0 growth
(ASTM G21)
Gliocladium Virens
Mold (fungus)

(UK)
0 growth
(ASTM G21)
0 growth
(ASTM G21)
Aureobasidium Pullulans
Mold (fungus)

(UK)
0 growth
(ASTM G21)
0 growth
(ASTM G21)