اجرای داکت اسپلیت امریکن پرو

پروژه ساختمان اداری کرمان موتور واقع در جاده مخصوص و اجرای خدمات دستگاه داکت اسپلیت امریکن پرو و اجرای کانال پلی اورتان و کانال فلکسیبل 

عکس از دستگاه و اتصال آن به کانال پلی یورتان 

در عکس های بعدی اتصال پلنوم باکس ها توسط کانال فلکسیبل مشاهده خواهید کرد